Palveluni

Tarjoan ratkaisukeskeistä terapiaa ja unityöskentelyä. Valitsen aina yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle sopivan työtavan.  Otan terapiassa huomioon ihmisen kokonaisuutena, myös henkisen puolen. Terapian sisältönä voi olla esimerkiksi asiakkaan hyvinvoinnin ja voimavarojen lisääminen, ihmissuhteiden käsittely ja mielenterveyden edistäminen ja tukeminen. Käyntien määrä sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Voin myös olla tukena lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä, koska olen sairaanhoitaja. Lääkehoidon vastuu on kuitenkin aina hoitavalla lääkärillä.

Joskus terapiavastaanotolle tuleminen voi olla vaikeaa, esim. paniikkihäiriön vuoksi. Siksi voin tarpeen mukaan tavata myös muuallakin asiakasta. Kysy lisää!

Erikoistuminen ja työkokemus

Valmistuin ratkaisukeskeisestä psykoterapeuttikoulutuksesta 2018. Lopputyöni aihe oli ”psykoosin positiivinen uudelleenmäärittely”. Lisäksi tein esseen ratkaisukeskeisestä unityöskentelystä. Terapiatyön lisäksi työskentelen psykiatrisena sairaanhoitajana. Päivitän osaamistani säännöllisesti osallistumalla erilaisille luennoille ja seminaareihin. Mm. 2017 Solution Focused World Conference ja 2016 Stephen Gilliganin Generative Coaching and Trance. Olen toiminut myös SEN Finland ry:n vara-puheenjohtajana. SEN Finland on osa kansainvälistä Spiritual Emergence Network- verkostoa.
Sairaanhoitajana olen työskennellyt mm. psykiatrisessa sairaalassa, päihdeosastolla, lastensuojelussa sekä kehitysvammapuolella.

Ratkaisukeskeinen terapia

”Ihmisiä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä” -Epiktetos

Ratkaisukeskeisessä terapiassa kartoitetaan tavoitteet ja toiveet tulevaisuudesta ja etsitään keinoja kulkea niitä kohti. Lisäksi hyödynnetään asiakkaan voimavaroja ja taitoja. Ongelmia tarkastellaan uusista näkökulmista. Ratkaisukeskeinen terapia on usein lyhytterapiaa (1-10 kertaa), mutta sopii myös pidempiin terapiaprosesseihin.

Unityöskentely

Unityöskentely auttaa ymmärtämään omia unia, ja sitä kautta lisää myös itsetuntemusta. Unet sisältävät ratkaisuja moniin ongelmiin. Unien kieli on symbolista, joten sitä voi olla vaikea ymmärtää. Unityöskentelyssä tutkitaan unikuvia ja miten ne liittyvät asiakkaan valve-elämään. Unien kautta voi oivaltaa monia asioita itsestään. Työskentelyssä asiakas kertoo unen, jonka merkitys mietityttää. Lähden yhdessä asiakkaan kanssa avaamaan unen merkityksiä ja miten unia voi hyödyntää.